Издания

Ноти

Нашето желание е да съберем тук възможно най-голямата колекция от нотни записи на Тодор Попов. Ние постоянно попълваме колекцията си като включваме и илюстрации на издания, които са любезно предоставени от приятели на музиката на Тодор Попов. Ние сме щастливи да знаем, че неговите произведения се изпълняват и ако ползвате предоставените тук ноти можете да ни благодарите като ни изпратите запис на изпъленията.

plochi
plochi

Разтревожи ме ти, безсърдечен.

Нотна литература, Издателство Наука и изкуство, 1954 г.

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Богат урожай’ по текст на Иван Радоев

част от изданието „Песни за моето село“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Изпращане’ по текст на Веселин Ханчев

част от изданието „Песни за моето село“, Съюз на Българските композитори

plochi

Ноти за ‘Виж, това е друго нещо…’

част от изданието „Песни за моето село“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Вечерна лирическа’ по текст на Иван Радоев

част от изданието „Песни за моето село“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за ‘Песен за житния керван’ по текст на Веселин Ханчев

част от изданието „Песни за моето село“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi

Ноти за песен ‘Наздравица’ по текст на Иван Радоев

част от изданието „Песни за моето село“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi

Ноти за песен ‘Пролет иде’ по текст на Асен Босев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi

Ноти за песен ‘Моята хармоничка’ по текст на Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi

Ноти за песен ‘Влак’ по текст Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Пролет иде’ по текст Лъчезар Станчев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Пролет’ по текст Цветан Ангелов

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Йо игра оро’ по текст народен

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi

Ноти за песен ‘Стара си майка ни ложе’ по текст народен

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Акварел’ по текст на Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi

Ноти за песен ‘Хорал’ по текст на Димчо Дебелянов

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi

Ноти за песен ‘Есен’ по текст на Димитър Ненчев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi

Ноти за песен ‘В кичестия бряст’ по текст на Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi

Ноти за песен ‘Лека нощ’ по текст на Иван Радоев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi

Ноти за песен ‘Българска песен’ по текст на Найден Вълчев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi

Ноти за песен ‘Лунен мост’ по текст на Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi

Ноти за песен ‘Партизански гроб’ по текст на Александър Муратов

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi

Ноти за песен ‘Гасне слънчевото лято’ по текст на Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi

Ноти за ‘Напиши писмо на граничаря!’ по текст на Иван Радев

част от изданието „Лети наша песен армейска“, Централен дом на народната армия

plochi

Ноти за ‘Свири, хармонико’

част от изданието „Начална школа за китара“ на Петър Бояджиев и Михаил Шекерджиев

plochi
plochi

Ноти за песен ‘Радостта ни бяла роза’ по текст на Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Витошки валс’ по текст на Георги Струмски

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘София’ по текст на Георги Струмски

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Приспивалка’ по текст на Иван Василев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Гълъбите гукат’ по текст на Н.Й.Вапцаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Първи май’ по текст на Георги Жечев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Празнична песен’ по текст на Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Полският кантон’ по текст на Янко Урумов

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Слънчева мелодия’ по текст на Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi
plochi
plochi
plochi
plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Етюд с акварел’ по текст на Петър Алипиев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Сто незнайни мечти’ по текст на Николай Зидаров

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Градини в цвят’ по текст на Младен Исаев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

plochi
plochi
plochi
plochi

Ноти за песен ‘Младежка пролетна’ по текст на Иван Радоев

част от изданието „Избрани песни за деца и юноши“, Съюз на Българските композитори

Ние не продаваме тези издания, но някои все още се намират втора ръка при книжарите в България.

Ако искате да ни подкрепите в нашата мисия и да прибавите издание към колекцията, моля изпратете снимка на притежавано от вас печатно издание (ноти включително) на info@todor-popov.info

Благодарим.