Политика за обработване на лични данни

Сайтът https://todor-popov.info/не събира лични данни освен в случаите, когато те са изпратени доброволно с цел осъществяване на контакт при изричното съгласие на лицето попълнило данните чрез контактната форма.

Подадените данни се използват, само ако това е необходимо, за допълнителна уговорка или доуточняване, но не се съхраняват нито използват за други цели, нито се предават на трети лица.

В случай, че имаме изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна сайтът си запазва правото да изпраща електронни съобщения на посечения електронен адрес и новини касаещи предмета на сайта – творчеството на Тодор Попов.