ТОДОР ПОПОВ, Биография по случай 50 годишнината на му. Съставители: Ж.Божидарова и П. Андреева. Издание на държавна печатница – Габрово.

Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина Тодор Попов Биография по случай неговата 50 годишнина