Концерти

Вокална музика

Тодор Попов създава музика, която дава възможност на певците да демонстрират своето изкуство, използвайки гласа си по драматичен, вълнуващ и запомнящ се начин. Много от утвърдените оперни и камерни певци, като Катя Попова, Валентина Александрова, Алексей Милковски, Райна Кабаиванска, Николай Гяуров и др. поддържат тясно приятелство и изпълняват неговите песни.

Специалистите подчертават, че музиката на композитора е буквално слята с текста и че синтезът им рядко стига до такова превъзходно взаимодействие. При него има постоянно търсене на съвършената мелодия, чрез която се описва емоционалното състояние на твореца, наблюдаващ красотата на света.

"Сън"

Текст на Христо Радевски, изпънява Олга Михайлова - Динова, съпровожда Галина Апостолова

"Над горите, над Пирина"

По стиготворение Песен от Никола Вапцаров. Изпълнител: ??? (Моля да ни информирате, ако ви е известен)

Вокален цикъл "Край пътя"

По стихове на Д. Методиев. Изпълнение на камерно дуо Иван Кабамитов – баритон и Благовеста Константинова – пиано. Част от „Вечер на славянската музика“, 20 Април 2021г.

"Сонет"

Изпълнява Ева Перчемлиева - сопран, Глина Апостолова - пиано

“Люлчина песен”

Дебютно изпълнение на Кръстина Господинова.

"Пробудна песен"

изпълнява Камелия Кадер

И младите, тепърва прохождащи певци търсят неговите произведения и се учат на певческо изкуство, изпълнявайки неговите брилянтни творения. Песни като “Сонет”, “Пред пролет” и др. имат вечно звучене, предавайки емоцията и красотата на текстовете както на класическите български поети, така и на романтиците и символистите Яворов, Лилиев, Исаев, Дебелянов, Е. Багряна и на редица чужди поети. Тодор Попов често избира стиховете на автори като Пейо Яворов, Елисавета Багряна и Димчо Дебелянов, които отговарят до голяма степен на неговия натюрел, и изгражда музикалната алтернатива на поезията им. Затова музиката му е емоционална и въздействаща, откровена и завладяваща.

През студенските си и по-късните години Т. Попов дружи с цяла плеяда млади български поети, като Иван Радоев, Станка Пенчева, Климент Цачев, Орлин Орлинов, Найден Вълчев и Веселин Ханчев, по стиховете на които пише свои песни. Тази нова армия творци разкъсва оковите на тясното тогавашно пролетарско изкуство и разширява границите им с личните преживявания, тъга, любов, жалба за младост и мъка от смъртта на близък човек. Новопоявилата се поезия и музика е вече индивидуална и всеки път различна – тя може да представи заснежен пейзаж, но и топла лятна вечер, печален църковен хорал, но и радостна детска емоция, някакво хумористично събитие, но и дълбока печал. Това е изкуство, посветено на всеки човек, лично и дълбоко, затова се цени и приема от всички поколения.